Härjedalen Pride

Föreningen

160406 - Ny styrelse

Under det extra årsmötet den 4 april valdes en ny styrelse som får förtroendet att fortsätta arbetet med Härjedalen Pride.


Den nya styrelsen består av:

Ledamot, Torbjörn Hedmark

Ledamot, Linda Vikström

Ledamot, René Holm

Suppleant, Blå Amundsson

Suppleant, Mimi Rainbow

Revisor, Ingrid Hedmark

Valberedning, Sandrah Loo


Vi tackar Jenny Hansen och Åsa Bergman för deras arbete under föreningens uppstart och första år.


Föreningsmeny